0

Joost Hermans

Kortessem

PXL-Tech

bouw


Lean planning, het proces binnen bouwbedrijf Dethier

Samenvatting:

Faalkosten en lange uitvoeringstermijnen zijn in de Vlaamse bouwsector nog steeds een heikel punt. Een manier om deze verliezen te beperken is door Lean te bouwen. Dit onderzoek richt zich op het documenteren van het lean management binnen bouwbedrijf Dethier. Naast het in kaart brengen van twee tools, Lean Planning en Daily Stand, wordt onderzocht of de Lean Planning gerealiseerd kan worden binnen de vooropgestelde periode door dagelijks de deadlines te controleren op de desbetreffende werf.

e-mailadres: joost.hermans2@hotmail.com

Stageplaats: Bouwbedrijf Dethier
Website stageplaats: http://www.bouwbedrijf-dethier.be/