1+

Julie Kurvers

Hamont

PXL-Social work

sociaal-werk-maatschappelijk-werk


Samen op zoek naar quick-wins

Samenvatting:

Een kwalitatief onderzoek naar hoe de samenwerking rond spijbelen in Hasselt verloopt en hoe men deze kan optimaliseren. Partners die eraan meegewerkt hebben zijn: het CLB, de interne leerlingenbegeleiding, Arktos en de stad Hasselt.
Door middel van interviews was het mogelijk dit te analyseren en een verdiepend inzicht hierin te krijgen.
De resultaten tonen aan dat de samenwerking meer afstemming vraagt wat betreft de communicatie, het nakomen van afspraken en de verwachtingen naar elkaar toe.

e-mailadres: julie_kurvers@hotmail.com

Stageplaats: CLB GO! Hasselt