0

Karlien Vanhoudt

Koersel

PXL-Education

kleuteronderwijs


Procesgericht beeldend werken in de kleuterklas

Samenvatting:

Een procesgerichte benadering van beeldactiviteiten stimuleert kleuters tot beleven, ontdekken, experimenteren en creatief denken . Door beeldactiviteiten procesgericht te ontwerpen beantwoord je aan de hedendaagse visie op creativiteitsontwikkeling binnen het leergebied muzische vorming . Mijn verhaal: het thema ‘onderwaterwereld’ in een 3eKK procesgericht benaderd vanuit een muzisch beeldende invalshoek/context

e-mailadres: vanhoudt.karlien@outlook.com

Stageplaats: Basisschool Boekt
Website stageplaats: http://www.basisschoolboekt.be/