0

Kelly Bouckenooghe – Noëmi Portoghese – Letticia Van Meel – Charliene Beelen

Tongeren- Beringen – Bilzen – Hasselt

PXL-Healthcare

verpleegkunde


Samen zorgen: samenwerking van de verpleegkundige met de mantelzorger van een dementerende patiënt in de thuiszorg.

Samenvatting:

Mantelzorgers zijn zeer belangrijk bij de zorgverlening, zij zijn de eerste informatielijn van de verpleegkundige. Het is belangrijk om goed te kunnen samenwerken met deze mantelzorgers. Naar aanleiding van onze bachelorproef werd er gevraagd om de tevredenheid van de mantelzorger over de samenwerking met de thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis na te vragen. Ons einddoel was om een aantal tips te formuleren die de samenwerking in de thuiszorg kan verbeteren.

e-mailadres: kelly_bouckenooghe@hotmail.com

Stageplaats: Wit-Gele kruis Limburg
Website stageplaats: https://www.witgelekruis.be/