Kelly Nijs

Tongeren

PXL-Business

bedrijfsmanagement-accountancy-fiscaliteit


Invloed van de lokale belastingen op het gedrag van de inwoners van de stad Sin-Truiden

Samenvatting:

In samenwerking met de stad Sint-Truiden probeerden we te achterhalen welke invloed de lokale belastingen hebben op de inwoners van Sint-Truiden. Dit deden we aan de hand van enquêtes. Deze gingen over de parkeermogelijkheden, afvalophaling en de tewerkstelling in bedrijven. Naast deze bevraging hebben we ook een vergelijking gemaakt tussen de belastingen in Sint-Truiden en de belastingen in andere gelijkaardige gemeenten.

e-mailadres: nijs.kelly@telenet.be

Stageplaats: Verbrugge Consulting
Website stageplaats: http://verbruggeconsulting.be