Kirill Billen

Hasselt

PXL-Tech

bouw


ARCHITECTURAAL BETON

 

Te beheersen kritieke punten uit esthetisch oogpunt

Samenvatting:

Architecturaal beton vereist omwille van zijn blijvende zichtbaarheid bijzondere aandacht van ontwerp tot oplevering. Deze bachelorproef bespreekt daarom het ontwerp, de productie, de opslag, het transport, de plaatsing in situ en de nabehandeling van geprefabriceerde betonelementen. Verschillende casussen en tegenvoorbeelden verrijken hierbij op grafische en praktische wijze de in acht te nemen risico’s zodat bouwpartners meerwerken, faalkosten en onderlinge frustraties kunnen vermijden.

 

Stageplaats: Strabag
Website stageplaats: http://www.strabag.be/