2+

Kristin Havaux – Hanne Vanreppelen

Vilvoorde – Hasselt

PXL-Healthcare

ergotherapie


TRANSITIE TUSSEN ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERSTERKEN: COMOP

Een praktijkonderzoek in samenwerking met IBSO Woudlucht OV2 en Blankedale vzw

Samenvatting:

Leerlingen van Opleidingsvorm 2 (OV2) uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs hebben het moeilijk om door te stromen naar de arbeidsmarkt. Om een vlottere doorstroom van school naar werk te faciliteren ontwierpen Hanne en Kristin in samenwerking met IBSO Woudlucht te Leuven en Blankedale VZW te Tienen het concept ComOP, Competentie OntwikkelingsProfiel. Dit is een instrument dat een goede afstemming tussen school en arbeidsmarkt ondersteunt ten voordele van de OV2 leerling.

 

Stageplaats: Blankedale vzw (Maatwerkbedrijf) en IBSO Woudlucht (BuSo Onderwijs)
Website stageplaats: http://www.blankedale.com/ en http://www.woudlucht.be/