1+

Laura Hoogland

Hasselt

PXL-Healthcare

ergotherapie


Universal Design in de gastronomie: inzichten vanuit personen met dementie

Samenvatting:

In samenwerking met ‘Hasselt Zorgstad’ wordt er onderzoek gedaan naar de noden en wensen van personen met dementie tijdens een horecabezoek. Door deze uitkomsten te combineren met voorgaand onderzoek (sensibilisatie horeca voor personen met een sensorische beperking, Accent Gastronomy) resulteerde dit in UD-gerichte adviezen voor een betere afstemming van de horeca op de diversiteit van haar bezoekers.

e-mailadres: laura.hoogland2@gmail.com

Stageplaats: UD woonlabo
Website stageplaats: http://www.woonlabo.be/ud_woonlabo