0

Laura Sauwens – Maureen Everaert

Hasselt – Rotselaar

PXL-Healthcare

verpleegkunde


Pijnmanagement bij kinderen na dagchirurgie in de thuissituatie

 

Samenvatting:

Dit afstudeerproject heeft zich gericht op pijnmanagement bij kinderen in de thuissituatie na een urologische operatie. Het project wil pijnmanagement verbeteren door aan de ouders informatie te geven over hoe ze moeten omgaan met de pijn van het kind. We willen hen ook leren hoe ze deze pijn kunnen scoren volgens de correcte pijnschaal aangepast aan de leeftijd van het kind. Voor de afdeling pediatrie in het Jessa Ziekenhuis is een brochure uitgewerkt die zij kunnen meegeven aan de ouders.

e-mailadres: laura_sauwens@hotmail.com

Stageplaats: Jessa Ziekenhuis