0

Laure Willems

Bilzen

PXL-Education

secundair-onderwijs


Dyscalculie tijdens de lessen wiskunde in de eerste graad

Samenvatting:

In deze bachelorproef wordt het onderwerp dyscalculie tijdens wiskundelessen in de 1ste graad onder de loep genomen en een antwoord geformuleerd op de volgende vragen: Hoe herken ik leerlingen met dyscalculie?, Wat zijn hun struikelblokken?, Welke ondersteuning kan een leerkracht bieden?, … Bestaande hulpkaarten worden, a.d.h.v. de leerplannen van de 1ste graad, ontleed en er worden nieuwe hulpkaarten opgesteld o.b.v. de gemeenschappelijke leerplandoelstellingen van de verschillende netten.

e-mailadres: willems.laure.1997@hotmail.com

Stageplaats: PXL