2+

Lindsay Reynders

Hechtel

PXL-Education

secundair-onderwijs

 


Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs – casestudie Frans

Samenvatting:

BreinCentraal Leren is een nieuwe leermethode die leren wil laten aansluiten bij de natuurlijke werking van het brein. Eén van de uitgangspunten van deze leermethode is: “maak leren zintuiglijk rijk“. Uitgaand van dit uitgangspunt wilde ik nagaan in welke mate zintuigen reeds worden ingezet in het secundair onderwijs en of er een verband bestaat tussen zintuiglijk rijke lessen en de betrokkenheid van de leerlingen. Hiervoor heb ik mij toegespitst op één van mijn onderwijsvakken, namelijk Frans.

e-mailadres: lindsay.reynders@skynet.be

Stageplaats: Provinciale Kunsthumaniora Hasselt
Website stageplaats: www.pikoh.be