1+

Lisa Vandenbosch

Tielt-Winge

PXL-Tech

agro-en-biotechnologie-groenmanagement-openbaar-groen-en-boomkwekerij


Omvormingsplan voor het aantrekkelijker maken van de Philipssite & de begraafplaats

 

Met specifieke aandacht voor het vergroenen en de wegkwijnende boomgaard

Samenvatting:

Deze bachelorproef onderzoekt de mogelijkheid tot het vergroenen van de stedelijke begraafplaats en de Philipssite in Leuven. Hierbij werd een omvormingsplan opgesteld met de mogelijkheid tot het introduceren van een begraafbos. Bij de stadsboomgaard op de Philipssite werd de reden voor de slechte groei van de bomen onderzocht. Hier werd een oplossing gegeven onder de vorm van een bemestingsadvies, waarbij het vooral belangrijk is dat het gehalte organische stof in de bodem verhoogd wordt.

e-mailadres: lisavandenbosch1997@gmail.com

Stageplaats: Groendienst stad Leuven
Website stageplaats: