0

Lize Coppens

Leuven

PXL-Healthcare

banaba-creatieve-therapie


Beeldende therapie en mensen met psychosegevoeligheid in een veranderend zorglandschap.

Samenvatting:

Dit eindwerk als sluitstuk van de banaba creatieve therapie geeft antwoord op de twee volgende onderzoeksvragen: ‘Waarom is beeldende therapie zinvol bij mensen met psychosegevoeligheid?’ en ‘Welke invloed heeft het veranderende zorglandschap op het beeldend therapeutisch werken met mensen met psychosegevoeligheid?’ Aan de hand van literatuuronderzoek en diepte-interviews met dertien beeldende therapeuten, een psychiater en een netwerkco√∂rdinator worden de onderzoeksvragen beantwoord.

e-mailadres: lizecoppens@hotmail.com

Stageplaats: De Hulster