Eindwerk: Lore Smeets

Lore Smeets

Bree

PXL-Business

bedrijfsmanagement-marketing


Een tevredenheidsonderzoek bij bestaande klanten uitvoeren van Viata.

Samenvatting:

Bij online apotheek Viata staat de klant centraal. Hierdoor wordt in dit onderzoek achterhaalt wat Viata reeds goed doet naar consumenten toe maar ook wat de achterliggende ontevredenheid is die een consument niet zomaar zegt.
Voor het kwalitatief onderzoek zijn medewerkers van Viata geïnterviewd. Ook zijn er enquêtes afgenomen bij bestaande klanten voor het kwantitatief onderzoek.
Met een respons van meer dan 400 kunnen we concluderen dat de (on)tevredenheid goed onderzocht werd.

e-mailadres: loresmeets@hotmail.com

Stageplaats: Chinaproject

Thanks! You've already liked this