0

Loyca Donatz

Tongeren

PXL-Business

bedrijfsmanagement-rechtspraktijk


Wantoestanden inzake adoptie

Samenvatting:

Adoptie, en de mogelijke complicaties die hierbij komen kijken, is een zeer actueel thematiek. In deze bachelorproef wordt er een analyse gemaakt van bestaande wetgeving, rechtsleer en rechtspraak. Om dit onderwerp aan de realiteit te toetsen, worden verschillende waargebeurde feiten uit de media aangehaald.

e-mailadres: loyca.donatz@hotmail.com

Stageplaats: Chinaproject PXL