2+

Maaike Dryepondt

Lummen

PXL-Healthcare

ergotherapie


Toepassen en meten van effecten van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden

Samenvatting:

Tuintherapie is een opkomend begrip in de zorgsector. Deze bachelorproef gaat na wat tuintherapie als meerwaarde kan hebben bij gedetineerden, specifiek in de Penitentiaire Inrichting van Wortel. Er wordt onderzoek gedaan via een literatuur- en praktijkonderzoek naar de effecten van tuintherapie bij gedetineerden op vlak van het verbeteren van gedragscompetenties, executieve functies, welzijn/kwaliteit van leven en sociale vaardigheden.

Stageplaats: Penitentiaire Inrichting Wortel
Website stageplaats: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/belgische_gevangenissen/gevangenissen/adres_gevangenis_wortel