0

Maarten Wouters

Beringen

PXL-Education

secundair-onderwijs


De fysieke conditie van de helden van hier.

De impact van de brandweerhervormingen op de regelgeving inzake de fysieke conditie van de brandweerman.

Samenvatting: De nog zeer recente brandweerhervorming leende er zich toe te onderzoeken of en in welke mate de wetgever en de brandweerzones deze hervormingen hebben aangegrepen om in de regelgeving, de organisatie, de opleiding, training en opvolging een antwoord te bieden op deze fysieke eisen die dikwijls van het operationeel personeel worden vereist. Het maken van mijn bachelorproef bood me de opportuniteit om dit alles verder te analyseren.

e-mailadres: maartenwouters15@outlook.com

Stageplaats: Brandweerzone Zuid-West Limburg en Antwerpen
Website stageplaats: https://www.zuidwestlimburg.be/ + https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/brandweer