0

Mandy Bloemen

Overpelt

PXL-Tech

agro-en-biotechnologie-biotechnologie-cel-en-en-gentechnologie


Het doorgronden van radionuclide resistentiemechanismen in de bacterie Cupriavidus metallidurans.

Samenvatting:

Een stam van de bacterie C. metallidurans is resistent tegen radioactief uranium. Om te onderzoeken wat hiervoor verantwoordelijk is, werden verschillende genen uitgeschakeld. Door vervolgens eventuele veranderingen in celgroei te detecteren, kan in verder onderzoek bepaald worden wat het effect van die genen is op het resistentiemechanisme. Het begrijpen van dit mechanisme zorgt ervoor dat C. metallidurans in de toekomst ingezet kan worden om uranium in gecontamineerde gebieden op te sporen.

e-mailadres: bloemen_mandy@hotmail.com

Stageplaats: SCK-CEN
Website stageplaats: https://www.sckcen.be/