Margaux de Wergifosse

Wellen

PXL-Education

lager-onderwijs


 

Rouwverwerking in het onderwijs: fictie of feit?

 

Samenvatting:

Wanneer een leerling een ouder verliest zal je als leerkracht een gepaste manier moeten zoeken om met deze situatie om te gaan. Sommige kinderen verzetten zich namelijk tegen het rouwproces. Met mijn bachelorproef wil ik leerkrachten handvaten bieden om leerlingen (9-12 jaar) die een ouder verloren verder te helpen in het rouwproces via hun talenten. Hiervoor zal ik gebruik maken van de theorie van meervoudige intelligentie van Howard Gardner.

e-mailadres: margauxdewergifosse@gmail.com

Stageplaats: VBS De Bron