Marianne Vandervoort

Dilsen-Stokkem

PXL-Education

secundair-onderwijs


‘Het portfolio als leer- en evaluatie-instrument in de lessen PAV’

Samenvatting:

Leerlingen evalueren zodat ze eruit kunnen leren is tot op heden een belangrijke uitdaging in het onderwijs. Er is nood aan een evaluatie die het leren op een continue manier ondersteunt. Deze bachelorproef onderzoekt of een digitaal portfolio kan fungeren als leer- en evaluatie-instrument in lessen PAV. Het digitale portfolio Seesaw biedt ondersteuning bij het in eigen handen nemen van het leren, brengt de ontwikkeling van leerlingen in kaart en maakt kwaliteiten van leerlingen meer zichtbaar.

e-mailadres: marianne.vandervoort@student.pxl.be

Stageplaats: Technisch Atheneum De Wijzer