2+

Marlien Van de Water – Jana Bruyninckx – Hélène Boeckmans – Hanne Franssens

Leopoldsburg – Gingelom – Herentals – Hasselt

PXL-Healthcare

ergotherapie


Cliëntgerichte zorgtechnologie en -domotica in functie van zelfstandig thuis wonen: een exploratief praktijkonderzoek bij ouderen en personen met NAH.

Samenvatting:

Tijdens dit onderzoek zijn er interviews afgenomen bij verschillende doelgroepen in verschillende settings, om zo na te gaan hoe zij tegenover het gebruik en de acceptatie van zorgtechnologie en -domotica staan. Er werd nagegaan welke problemen de cliënten ondervinden bij welke alledaagse handelingen, zodat op basis hiervan technologie ingezet kan worden om de cliënten zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

e-mailadres: marlienvandewater@gmail.com

Stageplaats: Dagcentrum Vliegden Oost (De Klimroos) Overpelt, Asster Melveren, Psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis (PAAZ) Ziekenhuis Oost-Limburg, WZC Occura Beringen, ’t Volderke Meerhout