1+

Martijn Ariën

Beringen

PXL-Education

secundair-onderwijs


Diagnostische test: wiskunde

Eerste graad, eerste leerjaar a- en b-stroom

Samenvatting:

Het begin van het eerste leerjaar in de eerste graad is altijd spannend zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten. Wat is het begin niveau van deze leerlingen, waar liggen de sterktes en/of knelpunten?
Om het beginniveau van deze leerlingen te bepalen zijn vaak “schriftelijke” begintoetsen nodig. In de eerste maanden van het nieuwe schooljaar is het echter al druk genoeg zonder dit extra verbeterwerk.
Met mijn bachelorproef is dit probleem voor het vak wiskunde opgelost!

e-mailadres: martijn.arien@student.pxl.be

Stageplaats: Technisch Heilig-Hartinstituut te Tessenderlo, Sint-Jan te Beringen, IDCO te Antwerpen