6+

Meryam Chahbi – Evelyne Schoofs

Maaseik – Kinrooi

PXL-Healthcare

ergotherapie


FINAH-instrument bij kwetsbare ouderen in de thuiszorg

Een literatuurstudie, kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Samenvatting:

Ouderen willen steeds langer thuis blijven wonen en om een zo goed mogelijke zorg aan te kunnen bieden werd het FINAH-instrument ontwikkeld.
Het onderzoek heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de meerwaarde van het FINAH.
Het is een vragenlijst die ingevuld wordt door ouderen en hun mantelzorger om zo de hinder op vlak van activiteit en participatie in kaart te brengen.Op deze manier kunnen de hulpverleners de verleende zorg zo goed mogelijk afstemmen op de wensen en noden van de ouderen.

e-mailadres: meryam.c@hotmail.com

Stageplaats: dagverzorgingscentrum ‘De Kogge’