0

Michiel Lismont

Bekkevoort

PXL-Tech

bouw


Het certificatieproces van een mobiele centrale

In een gekeurde mobiele betoncentrale kunnen gecertificeerde mengsels geproduceerd worden die voldoen aan de opgelegde kwaliteitseisen. Dit onderzoek bekijkt de te nemen maatregelen om het certificaat te behalen: er wordt een kwaliteitshandboek opgesteld en er worden proeven uitgevoerd op de geproduceerde mengsels. Aan de hand van dit kwaliteitshandboek en de proefresultaten bepaalt de certificatie instelling in dit geval COPRO of er al dan niet overgegaan wordt tot certificatie.

e-mailadres: michiellismont1@gmail.com

Stageplaats: Kumpen nv
Website stageplaats: http://kumpen.be