1+

Naomi Croes

Heers

PXL-Social work

sociaal-werk-personeelswerk


De nieuwe wetgeving rond de re-integratie van langdurig zieken (KB 28/10/2016)

Samenvatting:

Binnen deze bachelorproef wordt de nieuwe wetgeving rond de re-integratie van langdurig zieken geanalyseerd en besproken. Meer bepaald werd de mening van verscheidene actoren onderzocht. Alsook werd er aan de hand van cijfermateriaal nagegaan of de wetgeving succesvol is. Uit de resultaten is gebleken dat de initiƫle meningen verdeeld zijn maar dat men het in het algemeen eens is over de verbeterpunten. Daarnaast doet men binnen de bouwsector zeker zijn best om werknemers te re-integreren.

e-mailadres: naomi327@hotmail.com

Stageplaats: Kumpen
Website stageplaats: http://www.kumpen.be