Eindwerk: Naomi Govers

Naomi Govers

Overpelt

PXL-Education

secundair-onderwijs


Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Wenselijk? Haalbaar?  Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt.

Samenvatting:

Natuurgebaseerd onderwijs is in België een tamelijk nieuw begrip. We zijn er doorgaans wel van overtuigd dat contact met de natuur goed voor ons is. Maar is het ook in het onderwijs haalbaar om de natuur – en in een iets ruimere context onze omgeving – te betrekken bij ons leerproces? In mijn onderzoek leg ik gedetailleerd uit wat natuurgebaseerd onderwijs precies is, hoe het toegepast werd in mijn stageschool in Zuid-Afrika en hoe we dit concept kunnen integreren in onze Vlaamse scholen.

e-mailadres: goversnaomi@hotmail.com

Stageplaats: The Southern Cross Schools
www.southerncrossschool.co.za

Thanks! You've already liked this