1+

Nelke Nouwen

Hechtel

PXL-Healthcare

banaba-zorgmanagement


‘Je hebt je contract getekend, wat nu?’

Inwerktraject voor nieuwe hoofdverpleegkundigen

Samenvatting: Hoofdverpleegkundigen spelen een cruciale rol in de gezondheidszorg. Zij leiden de grootste groep van zorgverleners en vormen een centrale schakel tussen bewoners, hun bezoeker en de hulpverleners. De manier waarop een organisatie haar nieuwe leidinggevenden begeleidt en ondersteunt bepaalt mee hoe snel ze hun functie correct kunnen uitvoeren en hoe goed ze dit zullen blijven doen. Een duidelijk, uniform en gestructureerd inwerktraject kan hierbij als lijdraad dienen.

e-mailadres: nouwen.nelke@gmail.com

Stageplaats: Armonea