1+

Nymfa Van Hout

Sint-Truiden

PXL-Media & Tourisme

toerisme-en-recreatiemanagement


“Curange-les-Bains: mogelijkheden tot toeristische productontwikkeling”

Samenvatting:

Het doel van dit onderzoek is om toeristische producten te ontwikkelen voor het gebied Curange-les-Bains. Dit gebeurt op basis van een literatuurstudie, een benchmark en gegevens uit een tevredenheidsenquête. De resultaten geven aan dat het gebied over toeristisch potentieel beschikt en dat er rekening moet worden gehouden met de unieke fauna en flora. Er worden enkele mogelijkheden voor toeristische productontwikkeling geformuleerd alsook suggesties qua bereikbaarheid en toegankelijkheid.

e-mailadres: nymfa_7@hotmail.com

Stageplaats: Regionaal Landschap Lage Kempen