1+

Rânâ Saygili

Maasmechelen

PXL-Business

office-management-medical-management-assistant


Overgang van het papieren naar het elektronisch patiëntendossier in het ZOL

Samenvatting:

Het gebruik van een elektronisch patiëntendossier is van groot belang in Vlaamse ziekenhuizen. Het Ziekenhuis Oost-Limburg heeft gekozen om te werken met het programma HiX van de Nederlandse leverancier ChipSoft.
Deze bachelorproef gaat na hoe de overgang naar HiX is verlopen. Eerst worden zowel het medisch dossier in het algemeen als het elektronisch patiëntendossier bestudeerd. Tenslotte wordt beschreven hoe de overgang naar HiX is ervaren op diverse afdelingen in het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Stageplaats: Raadpleging Orthopedie, campus Sint-Jan ZOL
Website stageplaats: https://www.zol.be