1+

Sanne Wuyts – Joni Gabriëls – Sofie Prévot

Herk-de-Stad – Bree – Genk

PXL-Education

lager-onderwijs


 

Interdisciplinaire samenwerking rond het taalonderwijs in Jimma en Sanyang

Op welke manier kunnen we de ontwikkelingskansen bij kinderen in Jimma en Sanyang in een brede schoolcontext bevorderen door pedagogische vaardigheden van de leerkracht te ondersteunen in het reken- en taalonderwijs?

Samenvatting:

Onze bacherloproef heeft als doel de leerkrachten in Jimma (Ethiopië) en in Sanyang (Gambia) te versterken in het Engels taalonderwijs op pedagogisch en ergotherapeutisch vlak. Dit deden we door het aanleren en bijschaven van pedagogische vaardigheden via een workshop, voorbeeldlessen en het ontwikkelen van leermaterialen. Hierbij lag de focus op taal in combinatie met muzische vorming en ergotherapie.

e-mailadres: sannee.wuytss@gmail.com

Stageplaats: Project Gobez-Gobez in Ethiopië en scholen SLBS en Kobisala in Gambia