1+

Sarah Materné

Geel

PXL-Healthcare

banaba-creatieve-therapie


Verdwalen en toch blijven creëren

Beeldend creatief therapeutische methodieken bij ouderen met beginnende tot matige dementie

Samenvatting:

In dit project wordt er bekeken welke beeldend therapeutische methodieken er ingezet kunnen worden bij ouderen met beginnende tot matige dementie in een woonzorgcentrum. Eerst wordt er onderzocht wat er in de literatuur te vinden is in verband met het nut van beeldende therapie met dementerende ouderen. Welke doelen kan men hiermee behalen en welke technieken zijn het meest succesvol? Vervolgens wordt deze info gekoppeld aan de ontwikkeling van een reeks concrete opdrachten voor deze doelgroep.

e-mailadres: sarah.materne@gmail.com