2+

Shannon Fogel – Sara Schwimmer – Yael Reh

Antwerpen

PXL-Healthcare

ergotherapie


Draaiboek voor het simulatieonderwijs binnen de opleiding ergotherapie in de Experience Street.

Samenvatting:

Deze bachelorproef situeert zich binnen het simulatieonderwijs aan de hogeschool PXL. Door evidence based onderzoek vanuit de literatuur, bevragingen aan de cliënten en klinische praktijkervaring aan de UZ Leuven campus Pellenberg, zijn er casussen rond amputatie en NAH bij geriatrische cliënten opgesteld. Deze casussen sluiten aan de thuissituatie van mensen met een beperking op activiteiten en participatieniveau. Hierdoor krijgen de studenten praktijkgerichte en authentieke leerervaringen.

 

Stageplaats: UZ leuven campus pellenberg