1+

Sofie Cox – Fien Vanmierlo

Hasselt – Neerpelt

PXL-Healthcare

ergotherapie


Ergotherapeutische aanpak van ondersteuning van (herstel van) arbeidsparticipatie bij dwarslaesiepati├źnten

Voorstel voor een systematische benadering in kader van een multidisciplinair revalidatie-aanbod gebaseerd op literatuur en de exploratie van de visie van stakeholders.

Samenvatting:

Voor dwarslaesiepati├źnten is er nog veel onduidelijk met betrekking herstel van arbeidsparticipatie. Door middel van een draaiboek vanuit ergotherapeutische perspectief, draagt dit werk bij aan hun begeleiding naar een nieuwe start in het reguliere arbeidscircuit. Dit is innovatief door de integratie van wetenschap en praktijk en door implementatie van een op arbeidsre├»ntegratie gerichte benadering. Het draaiboek kan worden ingebed in een multidisciplinaire aanpak tijdens en na revalidatie.

e-mailadres: cox_sofie1@hotmail.com

Stageplaats: UZ Leuven, campus Pellenberg