Stef Morren

Linkhout

PXL-it

toegepaste-informatica-applicatieontwikkeling


SLAM met een LEGO Mindstorms robot

 

Samenvatting:

Over heel de wereld zijn er steeds meer robots en magazijnen worden steeds complexer om te beheren. Tijdens deze stage wordt er gekeken hoe er met een LEGO-robot autonoom genavigeerd kan worden in een magazijn. Er wordt een onderzoek gedaan naar verschillende Simultaneous Localization and Mapping algoritmes om een map van zijn omgeving te maken en zich daar gelijktijdig op te kunnen lokaliseren. Vervolgens wordt er pathfinding toegepast om tot het doel in het magazijn te navigeren.

Stageplaats: Bewire
Website stageplaats: http://bewire.be/