0

Stefan Voss

Dilsen-Stokkem

PXL-Media & Tourisme

bedrijfsmanagement-accountancy-fiscaliteit


Vinyl in het digitale tijdperk

Samenvatting:

Voor mijn bachelorproef ben ik gestart met een onderzoek of vinyl als muziekdrager nog plaats heeft in het digitale tijdperk. Sinds de opkomst van de CD begin jaren 80, heeft de elpee zware klappen gekregen. Vinyl is aan een revival bezig. Ieder jaar worden er meer en meer platen verkocht. Via cijfermatig onderzoek en een literatuurstudie kwam ik erachter dat een deel van de consument het vluchtige van streaming en digitale downloads minder interessant vindt en iets fysiek in handen wil hebben.

e-mailadres: 11306201@student.pxl.be

Stageplaats: Moonfish
Website stageplaats: www.moonfish.eu