1+

Steffi Vanherf – Ruth Schols

Diepenbeek – Riemst

PXL-Healthcare

ergotherapie


UDSO: Universal Design Screeningstool for Objects

Exploratie en aanbevelingen voor de ontwikkeling van een UD-screeningstool en het ontwikkelen van de Backdry door middel van co-creatie met eindgebruikers.

Samenvatting:

Het doel van deze bachelorproef is om enerzijds een aanbeveling te geven voor de ontwikkeling van een Universal Design (UD) screeningstool. Anderzijds om een UD product te ontwikkelen d.m.v. co-creatie met eindgebruikers. Het onderzoek bestaat uit een theoretisch en een praktisch onderdeel. Er wordt eerst een literatuuronderzoek gedaan, gevolgd door afname van een vragenlijst over het belang van de verschillende principes van UD. Er wordt met deze resultaten beoogt om een eerste aanzet te kunnen

Stageplaats: UD Woonlabo