Stien Cartuyvels – Evita Dewelf – Jolien Machiels

Mol – Tongeren – Diepenbeek

PXL-Education

lager-onderwijs


Op welke manier kunnen we ontwikkelingskansen bij kinderen in Ethiopiƫ, Gambia en Belgiƫ in een brede (school)context bevorderen door de pedagogische vaardigheden van leerkrachten te ondersteunen in het rekenonderwijs?

Samenvatting:

De opleiding lager onderwijs en ergotherapie slaan de handen in elkaar voor de bachelorproef. Vanuit de literatuur verdiepten we ons in het natuurlijk leermechanisme, noodzakelijke vaardigheden binnen het aanvankelijk rekenen en de toegevoegde waarde van spelvormen in de rekenles. Via interviews en observatielijsten kregen we zicht op de aanwezige beginsituatie en specifieke noden binnen het rekenonderwijs in de bovengenoemde landen om als sluitstuk een inspirerende workshop te ontwikkelen.

Stageplaats: Hibrit, Seto Hedo, Mandara, Sanyang Lower Basic School, Kobisala, De Wilg