0

Süreyya Berx

Alken

PXL-Business

bedrijfsmanagement-rechtspraktijk


Rechten en plichten van pleeggezinnen in Vlaanderen

Samenvatting: Deze scriptie bestudeert de rechten en plichten van pleeggezinnen in Vlaanderen. De wetgeving omtrent pleegzorg blijft voortdurend wijzigen. De meest recente wetgeving is het nieuw statuut voor pleegzorgers, daterend van september 2017. Veel pleegkinderen in Vlaanderen blijven op een wachtlijst staan wegens een tekort aan pleeggezinnen. Dit probleem is te wijten aan de voorkeuren van pleeggezinnen en de draagkracht tijdens de screeningsprocedure van het pleegzorgtraject.

 

 

Stageplaats: Ethias
Website stageplaats: www.ethias.be