1+

Sven Leenaers

Hasselt

PXL-Business

bedrijfsmanagement-accountancy-fiscaliteit


Financiële gezondheid en opmaken van businessplan voor Deaplus

Samenvatting:

In deze bachelorproef wordt nagegaan of het voor Deaplus mogelijk is om een nieuwe vestiging te openen. Om dit te kunnen achterhalen, werd er een financiële analyse uitgevoerd. Uit deze analyse blijkt dat er genoeg potentieel is om een nieuwe vestiging te openen. Aansluitend werd er een businessplan uitgewerkt voor de nieuwe vestiging. Hierbij werd de focus gelegd op de financiële aspecten en een concurrentieanalyse.

e-mailadres: svenleenaers@hotmail.com

Stageplaats: Deaplus
Website stageplaats: