1+

Sven Vanoppen

Dilsen-Stokkem

PXL-Tech

bouw


Revit of ArchiCAD als BIM-software voor het genereren van uitvoeringsplannen vanuit een IFC-model?

 

Samenvatting:

Eén van de nieuwste trends in de bouwwereld is de implementatie van BIM. Er zijn 2 BIM-werkmethodes: aan de ene kant ‘Open BIM’ waarbij de uitwisseling van modellen gebeurt via IFC-bestanden, en aan de andere kant ‘Gesloten BIM’ waarbij er wordt samengewerkt binnen één softwarepakket waardoor een omzetting naar IFC onnodig is om bestanden uit te wisselen. Dit onderzoek maakt een vergelijking tussen de verschillende IFC-importeer opties in Revit en ArchiCAD.

e-mailadres: sven.vanoppen96@hotmail.com

Stageplaats: Kumpen nv
Website stageplaats: http://www.kumpen.be/