0

Sylvie Nesladek

Beringen

PXL-Education

lager-onderwijs


Muziek en drama beleven ….. in het Engels!

Samenvatting:

Kinderen groeien op met steeds meer Engels in hun dagelijkse leefwereld. Jonge kinderen pikken deze vreemde taal snel op. Leraren hebben helaas vaak niet de mogelijkheid om bovenop de basisvakken ook nog eens Engels te geven op de lagere school.
Ik onderzoek hoe je Engels kan integreren in muzische vakken. Dankzij dit onderzoek ontwerp ik een lessenreeks waarin kinderen gemotiveerd zijn om Engels te leren én werken aan muzische doelen van drama en muziek. Twee vliegen in één klap!

e-mailadres: sylvie.nesladek@gmail.com

Stageplaats: Daltonschool De Talentuin