Tessa Schalley

Wellen

PXL-Tech

agro-en-biotechnologie-biotechnologie-cel-en-en-gentechnologie


Validatie van de specificiteit van glycinereceptor alfa 2 antilichamen

Samenvatting:

Tijdens mijn bachelorstage heb ik onderzoek gedaan naar de specificiteit van twee verschillende antilichamen voor de alfa 2 subeenheid van de glycinereceptor. Een defect van deze subeenheid wordt nl. gelinkt met autisme. Indien men deze antilichamen wilt gebruiken in verder onderzoek naar autisme, moet deze specificiteit eerst gegarandeerd kunnen worden. Dit onderzoek werd uitgevoerd in het BIOMED onderzoekscentrum van de UHasselt binnen de neurofysiologische onderzoeksgroep.

e-mailadres: tessaschalley@hotmail.com

Stageplaats: BIOMED
Website stageplaats: https://www.uhasselt.be/biomed