0

Thomas Driessen

Beringen

PXL-Education

secundair-onderwijs


Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?

Samenvatting: Voor mijn bachelorproef heb ik gekozen voor het onderwerp ‘Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?’. Er studeren namelijk elk jaar veel studenten af, maar waar ze precies terecht komen, is niet geweten. Juist daarom is het zo boeiend om via dit onderzoek voor mezelf een duidelijker beeld te scheppen, maar ook voor mijn medestudenten en de leerkrachten die instaan voor de opleiding ‘Lichamelijke Opvoeding’. De resultaten tonen aan dat het onderwijs gegeerd is.

e-mailadres: thomasdriessen73@gmail.com