0

Thomas Landuyt

Kortenaken

PXL-Tech

bouw

 


Zo snel mogelijk volumes bepalen in het kader van het sloopopvolgingsplan.

Samenvatting:

Het eerste deel van deze scriptie beschrijft het onderzoek naar de soortelijke gewichten van alle materialen bij infrastructuurwerken. Deze soortelijke gewichten moeten gekend zijn voor het opstellen van de sloopinventaris dat bij het sloopopvolgingsplan wordt gevoegd in het kader van de nieuwe wetgeving rond sloopbeheerorganisatie Tracimat. Het tweede deel behandelt gevaarlijke afvalstoffen die kunnen vrijkomen bij sloopwerken.

e-mailadres: thomaslanduyt1@hotmail.com

Stageplaats: Sweco
Website stageplaats: http://www.swecobelgium.be/