1+

Tijo Vanholzaets

Dilsen-Stokkem

PXL-Education

secundair-onderwijs


Programmeren tijdens de lessen PAV

Samenvatting:

We leven in een maatschappij die erg geautomatiseerd is en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. In de aso-richtingen komen de leerlingen al in contact met programmeren, maar waarom blijven de bso-leerlingen buiten schot? Een deel van deze leerlingen bedienen later machines die ook geprogrammeerd moeten worden. In mijn onderzoek leg ik gedetailleerd uit hoe we programmeren kunnen integreren in het bso binnen het vak PAV. Dit onderzoek werd uitgetest op mijn stageschool PTS Maasmechelen.

e-mailadres: tijo.vanholzaets@hotmail.com

Stageplaats: PTS Maasmechelen
Website stageplaats: www.ptsmm.be