Tom Warson

Dilsen-Stokkem

PXL-Media & Tourism

communicatiemanagement-public-relation-en-voorlichting


Hoe bereikt stad Genk het beste haar senioren?

Een analyse van en aanbevelingen voor de seniorencommunicatie van stad Genk

Samenvatting:

Ik onderzocht hoe stad Genk zijn senioren bereikt en in welke mate de stad een faciliterende rol speelt om senioren online te krijgen. Dit deed ik enerzijds door de Genkse senioren te analyseren met literatuur en statistieken en anderzijds door hen in een uitgebreide focusgroep over deze kwesties te laten debatteren. Senioren hinken vaak achterop wanneer het op technologie aankomt en ik maakte uit mijn onderzoek op dat steden en gemeenten belangrijke spelers zijn om hen digitaal mee te krijgen.

e-mailadres: tomwarson@gmail.com

Stageplaats: Pubmarket!
Website stageplaats: www.pubmarket.be