0

Valerie Gielis

Beringen

PXL-Social work

sociaal-werk-maatschappelijk-werk


“Kan de zelfredzaamheid van personen met een (vermoeden van) beperking verbeterd worden met ICT?”

Onderzoek naar het draagvlak bij cliënten van Begeleid Wonen – Open Thuis vzw.

Samenvatting:

Het beeld over personen met een beperking zegt nog vaak dat zij niet alleen kunnen wonen. Begeleid Wonen geeft de mogelijkheid om zelfstandig te wonen met ondersteuning op maat. De vraag naar informatie/begeleiding neemt echter toe, hierdoor komen begeleiders niet altijd tot hun taken. In de maatschappij worden vragen online beantwoord. Het leek mij interessant om te onderzoeken of er voldoende interesse, kennis en nodige vaardigheden zijn bij de cliënten, om aan ICT te doen.

e-mailadres: valerie_gielis@hotmail.com

Stageplaats: Open Thuis vzw
Website stageplaats: https://www.openthuis-limburg.be/