1+

Wiam Ettalhi

Hechtel-Eksel

PXL-Social work

sociaal-werk-maatschappelijk-werk


Huiswerkbegeleiding bij maatschappelijk kwetsbare ouders

De rol van de stad Hasselt

Samenvatting:

In dit onderzoek werden maatschappelijk kwetsbare ouders geïnterviewd over hun betrokkenheid in de huiswerkbegeleiding van hun kinderen. De respondenten geven aan dat zij niet weten wat er van hen verwacht wordt betreffende het huiswerk. Anderstalige ouders zien vooral hun taalachterstand als een belemmering in de huiswerkbegeleiding. Een belangrijke conclusie is dat zowel de stad, de scholen als de ouders elk een rol kunnen spelen in het wegwerken van de drempels die deze doelgroep ervaart.

e-mailadres: wiam.ettalhi@outlook.com

Stageplaats: Stad Hasselt – dienst Onderwijs – cel Flankerend Onderwijsbeleid