0

Wout Achten

Linkhout

PXL-Tech

bouw


Vergelijking tussen het Rheinfedersysteem en de klassieke opbouw

Samenvatting:

In deze bachelorproef wordt onderzocht of het Rheinfedersysteem een geschikt alternatief is voor de klassieke opbouw bij tramsporen. Het Rheinfedersysteem is in België echter nog nooit toegepast waar dat in andere landen wel al het geval is. Daar wordt het vaker en vaker gebruikt.
Zowel de klassieke opbouw als het Rheinfedersysteem worden nader bekeken aan de hand van drie punten, namelijk: de opbouw van het tramspoor, de uitvoeringsmethode en de kostprijs.

e-mailadres: wout@famachten.be

Stageplaats: BAM Track