1+

Yana Sals

Hasselt

PXL-Healthcare

banaba-creatieve-therapie


Beeldende creatieve therapie versus stress op de werkvloer

Is beeldende creatieve therapie effectief ter preventie van burn-out en/of stressvermindering op de werkvloer?

Samenvatting:

Burn-outpreventie is sinds september 2014 verplicht voor bedrijven. In de literatuurstudie wordt er nagegaan wat de huidige preventiemaatregelen zijn op de werkvloer en of beeldende creatieve therapie effectief is ter preventie van burn-out en/of stressvermindering. Er wordt dieper ingegaan op wat burn-out en creatieve therapie zijn, met mogelijke beeldende sessies. Tijdens de praktijkstudie is er een beeldende creatieve sessie gegeven bij een bedrijf en worden de resultaten hiervan besproken.

e-mailadres: yana.sals@hotmail.com

Stageplaats: PXL